NEWS Group

Northern Environmental and Water Solutions

Vi är rädda om vårt vatten!
Vår vision är att lösa alla typer av avloppsproblem där en konventionell lösning inte fungerar eller är för dyr.

Våra varumärken

Våra varumärken och dess kärnvärden är det som styr verksamheten. Dessa handlar om kvalitet, tillförlitlighet och omsorg om vår miljö.

FANN VA-Teknik

Enskilt avlopp för rening av avloppsvatten för enskilda fastigheter. Produkterna använder den senaste tekniken och samlar upp avloppsvatten och renar det lokalt. Tekniken bygger på biologisk rening och fungerar utan kostbara tillsatser eller service.

Skandinavisk Kommunalteknik

Skandinavisk Kommunaltekniks system samlar upp avloppsvatten och pumpar det till ett kommunalt avlopp eller till lokal rening. Tryckavlopp är flexibelt och kostnadseffektivt.

Det ger även en kontrollerad transport av avloppsvatten oberoende av markförhållanden. Användandet av produkterna gör att man skapar en bättre miljö i närområdet för den boende.

Alunda Polyeten

Alunda Polyeten tillverkar ingående plastkomponenter till Skandinavisk Kommunalteknik och FANN VA-Teknik. Bolaget besitter en lång tradition och en stark kärnkompetens kring plastgjutning av komplexa produkter med en hög volym/flexibilitet.