Om oss

NEWS AB

Northern Environmental and Water Solutions AB (NEWS AB) erbjuder ett komplett sortiment av avloppslösningar utanför det gravitationsbaserade kommunala systemet. Koncernen utvecklar, tillverkar, marknadsför, säljer och installerar högkvalitativa produkter och system för pumpning och rening av avlopp. Bolaget grundades under 2000-talet och är nu den ledande aktören på den Nordiska marknaden. Visionen är att bli den ledande leverantören i Norra Europa.

Koncernen är organiserad i tre affärsområden:

Koncernen har försäljningsbolag i Sverige, Norge och Finland samt säljer via distributör i Danmark. Polen och Ungern.

NEWS ABs huvudägare är Litorina som äger en större del. Ledande befattningshavare inom koncernen och styrelsen står för den övriga delen av ägandet. Läs mer om huvudägaren Litorina här.

Koncernen har centraliserat all produktion av plastkomponenter till sina fabriker i Alunda, strax utanför Uppsala samt i Katowice, Polen. Fabrikerna inrymmer både traditionell produktionsteknik och nya rationella tillverkningsmetoder.